Our Career

รับสมัครงาน

ตำแหน่งที่ต้องการ :

   
  รายละเอียดของงาน   เขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ ผู้บังคับบัญชา.
    เขียนแบบงานตามที่ออกแบบ.
    รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกออกแบบ.
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน  ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
   
  อัตรา   2 ตำแหน่ง.
   
  เงินเดือน   ตามที่ตกลง.
   
  คุณสมบัตรผู้สมัคร   ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี.
    วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ออกแบบผลิตภัณฑ์.
    ประสบการณ์ ในสายงานการออกแบบ 2 ปีขึ้นไป.
    สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Autocad, Solidworks Autodesk Invention ได้.
    มีความรู้ในเรื่อง ISO 9001:2000.
   
   
   
  รายละเอียดของงาน   รับงานการผลิตจากหัวหน้าแผนก.
    ดำเนินการควบคุมการผลิตตามแผนงานที่ได้วางไว้.
    รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบ.
    ดูแลการทำงานของเครื่องจักรให้มีสภาพการใช้งานที่เหมาะสม.
    รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา.
    ตั้งเครื่องตามระบบที่จะทำการผลิต.
    ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในการใช้งานอย่างเหมาะสม.
    ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน.
    รายงานปัญหาการผลิต.
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน  ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
   
  อัตรา   3 ตำแหน่ง.
   
  เงินเดือน   ตามที่ตกลง.
   
  คุณสมบัตรผู้สมัคร   เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป.
    วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม.
    ประสบการณ์การทำงานด้าน งานกลึง CNC 2 ปีขึ้นไป.
   
   
   
  รายละเอียดของงาน   ประกอบเครื่องตาม Order / Job.
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน   ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
   
  อัตรา   2 ตำแหน่ง.
   
  เงินเดือน   ตามที่ตกลง.
   
  คุณสมบัตรผู้สมัคร   เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป.
    วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเครื่องกล หรือ เครื่องยนต์..
    ประสบการณ์ ในการประกอบเครื่องจักรอย่างน้อย 1-3 ปี.
    ผ่านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000.
    สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
    สามารถไปทำงานต่างประเทศได้.
    อ่านแบบเครื่องกลได้.
    สามารถประกอบเครื่องได้อย่างชำนาญ.
   
   
   
  รายละเอียดของงาน   ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า.
    ให้บริการลูกค้าที่โทรมาติดต่อเกี่ยวกับงานด้าน Spare parts และ เครื่องจักร.
    ตอบข้อซักถามลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร.
    แนะนำให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการเกี่ยวกับเครื่องจักร.
    ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง.
    ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน.
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน  ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
   
  อัตรา   1 ตำแหน่ง.
   
  เงินเดือน   ตามที่ตกลง.
   
  คุณสมบัตรผู้สมัคร   ชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี.
    วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.
    มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้.
    สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.
    รักงานบริการ.
    มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 9001:2000.
   
   

ติดต่อ

  • คุณจินตนา.
  • Email: jintar_t@hotmail.com
  • Phone : (662) 503-7691.

© 2016 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.