Our Machines

เครื่องบรรจุ

ในขณะที่เครื่องล้างกำลังทำความสะอาดขวด เครื่องจะหมุนรอบตัวเอง เพื่อให้ขวดที่ล้างเรียบร้อยแล้วได้เคลื่อนมาเตรียมออกสู่จานรับพาขวด ขณะที่จานรับพาขวด (Star wheel) ส่งขวดเข้าไปใต้หัวบรรจุ โดยวางขวดเปล่าลงบนแท่นรับขวด แท่นรับขวดจะเคลื่อนตัวขึ้นเพื่อพาขวดขึ้นไปสู่หัวบรรจุด้านบน เมื่อหัวบรรจุถูกเปิดออกด้วยแรงดัน0องขวด ในขณะที่ปากขวดแนบสนิทกับซีลหัวบรรจุ น้ำผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในถังพักผลิตภัณฑ์จะไหลลงขวดเข้าไปแทนที่อากาศภายในขวดตามปริมาตรที่กำหนดไว้โดยระบบแรงดันของน้ำ ( Pressure Fill ) ในขณะที่เครื่องกำลังบรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดนั้น เครื่องจะหมุนรอบตัวเอง เมื่อมีการบรรจุผลิตภัณฑ์ได้รับปริมาตรตามที่กำหนดไว้แล้ว หัวบรรจุจะปิดสนิทด้วยแรงดันสปริงกับซีลกันหยด จากนั้น แท่นรับขวดจะเคลื่อนตัวลงสู่ระดับสายพาน พร้อมกับแยกออกจากหัวบรรจุไปสู่ขั้นตอนการปิดฝา ด้วยจานรับพาขวด.

เมื่อจานรับพาขวดของเครื่องบรรจุส่งขวดเข้าสู่กระบวนการปิดฝา ขวดจะรับฝาจากจานปล่อยฝาโดยฝาจะถูกวางไว้บนปากขวดโดยอัตโนมัติ จากนั้นจานพาขวดจะพาขวดที่มีฝาวางอยู่เคลื่อนเข้าไปใต้หัวปิดฝาขันเกลียว ฝาจะถูกขันเกลียวแน่นติดกับปากขวด เมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้ว หัวปิดฝาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ตำแหน่งเดิม เพื่อให้พ้นปากขวด ขวดที่ปิดฝาแล้ว จานพาขวด จะหมุนพาขวดออกมาสู่สายพานลำเลียง.


 

© 2020 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.