Our Machines

ซูเปอร์บล็อก

ลักษณะทั่วไปของเครื่อง :

โครงสร้างของเครื่องทำจาก สแตนเลส เกรด 304.

ส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำจาก สแตนเลส เกรด 316.

ผิวหน้าของถังบรรจุ ขัดเงาและเรียบ เพื่อช่วยให้สะดวกในการทำความสะอาดและง่ายต่อการถ่ายเทน้ำออก.

ระบบการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานโดย PLC ในกรณีไม่มีขวดเคลื่อนที่ผ่านเครื่องก็จะไม่ทำการ บรรจุ.

ส่วนประกอบในถังบรรจุประกอบไปด้วย ตัวควบคุมระดับของเหลวที่เทลงไปในถังและชุดควบคุมแรงดัน.

สามารถใช้ได้ทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติก.

เครื่องหัวบรรจุและขันฝา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ.

© 2020 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.