Our Machines

เครื่องคัดขวดเรียงขวดป้อนเข้าสายพานระบบอัตโนมัติ

Unscrambler Machine :
 
 
 
 
 

เครื่องคัดขวดเรียงขวดป้อนเข้าสายพานระบบอัตโนมัติ

ลักษณะทั่วไปของเครื่อง :

เครื่องคัดขวดเรียงขวดลงบนสายพานนี้เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ให้ทำงานร่วมกับสายพานลำเลียงขวดอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับขวดแก้ว ใช้ได้ดีกับขวด PET, PE, PP, PVC ที่มีรูปทรงดีแข็งแรงเท่านั้น รูปทรงของขวดบางชนิดก็ยังเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมในการทำงานของเครื่องผลิตด้วย STAINLESS STEEL อย่างดีประกอบด้วยสามส่วนสำคัญ คือ

1. เครื่องลำเลียงขวด เพื่อป้อนลงในถังคัดขวดจัดระเบียบขวด เพื่อที่จะส่งขวดออกไปยังชุดสายพาน.

2. ส่วนสายพานจัดระยะห่างของขวดขณะที่ขวดอยู่ในแนวนอน.

3. สายพาน+ชุด mechanic พลิกขวดเอาปากขึ้น ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน.

 

© 2020 : บริษัท เอนก แมชินเนอรี จำกัด : 23 โกสุมรวมใจ 36, แยก 8, แขวงดอนเมือง, เขตดอนเมือง, กรุงเทพฯ 10210, ประเทศไทย.